Mọi người ai có một số bài tập thiên về quản lý đối tượng C++hay , hoặc đề thi trường mình có thể post lên cho em tham khảo và ôn tập được không ạ