Số lượng: Không giới hạn
Mô tả công việc:
- Nghiên cứu thiết kế các phần mềm ứng dụng trong các sản phẩm của Viện
- Phát triển, bảo trì các hệ thống do Viện nghiên cứu sản xuất.
- Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Yêu câu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính, điện tử viễn thông từ loại khá trở lên
- Có khả năng lập trình C/C++, Qt, ...
- Có khả năng nghiên cứu kiến thức, công nghệ mới
- Ngoại ngữ: TOEIC >= 500 điểm
Lương: Thỏa thuận (đảm bảo thu nhập >= 200tr 1 năm)
Liên hệ:
- Email: duongnhbk@gmail.com
- Mobile: 0968.700.840