mọi người trong group có ai có bài hướng dẫn hoặc có code về insert, update, delete bằng transaction ko ...gửi cho em tham khảo vs ạ...em đang cần mà tìm ko có code ...mọi người có thì cho em vs ạ.. ths m.n