23h25 thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2016 một tai nạn khủng khiếp đã ập đến với một nghệ sĩ, giây phút định mệnh đó đã lấy đi một phần thân thể của anh, làm đảo lộn mọi thứ và thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Niềm đam mê ca hát và sự yêu nghề đã cho anh 1 nghị lực phi thường để vượt qua...