Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: xin chỉ giáo!!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2017
  Bài viết
  2

  Exclamation xin chỉ giáo!!!

  ai Pro có thể giải thích cho mình đoạn code dưới đây vơi... mình coi không hiểu gì cả...Thank's!!!


  using namespace rec::robotino::com;

  class MyCom : public Com
  {
  public:
  MyCom()
  {
  }

  void errorEvent( Error error, const char* errorString )
  {
  std::cerr << "Error: " << errorString << std::endl;
  }

  void connectedEvent()
  {
  std::cout << "Connected." << std::endl;
  }

  void connectionClosedEvent()
  {
  std::cout << "Connection closed." << std::endl;
  }
  };

  MyCom com;
  Motor motor1;
  Motor motor2;
  Motor motor3;
  OmniDrive omniDrive;
  Bumper bumper;

  void init( const std::string& hostname )
  {
  // Initialize the actors
  motor1.setMotorNumber( 0 );

  motor2.setMotorNumber( 1 );

  motor3.setMotorNumber( 2 );

  // Connect
  std::cout << "Connecting..." << std::endl;
  com.setAddress( hostname.c_str() );

  com.connect();

  std::cout << std::endl << "Connected" << std::endl;
  }

  void drive()
  {
  rec::core_lt::Timer timer;
  timer.start();

  while( com.isConnected()
  && false == bumper.value()
  && timer.msecsElapsed() < 10000 )
  {
  omniDrive.setVelocity( 100, 0, 0 );
  com.waitForUpdate();
  }
  }

  void destroy()
  {
  com.disconnect();
  }

  int main( int argc, char **argv )
  {
  std::cout << "example_forward" << std::endl;

  std::string hostname = "172.26.1.1";
  if( argc > 1 )
  {
  hostname = argv[1];
  }

  try
  {
  init( hostname );
  drive();
  destroy();
  }
  catch( const rec::robotino::com::ComException& e )
  {
  std::cerr << "Com Error: " << e.what() << std::endl;
  }
  catch( const std::exception& e )
  {
  std::cerr << "Error: " << e.what() << std::endl;
  }
  catch( ... )
  {
  std::cerr << "Unknow Error" << std::endl;
  }

  //std::cout << "Press any key to exit..." << std::endl;
  //rec::core_lt::waitForKey();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2017
  Bài viết
  40

  bỏ vô code cho dễ nhìn. omniDrive.setVelocity( 100, 0, 0 ); mục tiêu của hàm này chắc là lái xe
  Code:
  using namespace rec::robotino::com;
  
  class MyCom : public Com
  {
  public:
  	MyCom()
  	{
  	}
  
  	void errorEvent( Error error, const char* errorString )
  	{
  		std::cerr << "Error: " << errorString << std::endl;
  	}
  
  	void connectedEvent()
  	{
  		std::cout << "Connected." << std::endl;
  	}
  
  	void connectionClosedEvent()
  	{
  		std::cout << "Connection closed." << std::endl;
  	}
  };
  
  MyCom com;
  Motor motor1;
  Motor motor2;
  Motor motor3;
  OmniDrive omniDrive;
  Bumper bumper;
  
  void init( const std::string& hostname )
  {
  	// Initialize the actors
  	motor1.setMotorNumber( 0 );
  
  	motor2.setMotorNumber( 1 );
  
  	motor3.setMotorNumber( 2 );
  
  	// Connect
  	std::cout << "Connecting..." << std::endl;
  	com.setAddress( hostname.c_str() );
  
  	com.connect();
  
  	std::cout << std::endl << "Connected" << std::endl;
  }
  
  void drive()
  {
  	rec::core_lt::Timer timer;
  	timer.start();
  
  	while( com.isConnected() && false == bumper.value()	&& timer.msecsElapsed() < 10000 )
  	{
  		omniDrive.setVelocity( 100, 0, 0 );
  		com.waitForUpdate();
  	}
  }
  
  void destroy()
  {
  	com.disconnect();
  }
  
  int main( int argc, char **argv )
  {
  	std::cout << "example_forward" << std::endl;
  
  	std::string hostname = "172.26.1.1";
  	if( argc > 1 )
  	{
  		hostname = argv[1];
  	}
  
  	try
  	{
  		init( hostname );
  		drive();
  		destroy();
  	}
  	catch( const rec::robotino::com::ComException& e )
  	{
  		std::cerr << "Com Error: " << e.what() << std::endl;
  	}
  	catch( const std::exception& e )
  	{
  		std::cerr << "Error: " << e.what() << std::endl;
  	}
  	catch( ... )
  	{
  		std::cerr << "Unknow Error" << std::endl;
  	}
  
  	//std::cout << "Press any key to exit..." << std::endl;
  	//rec::core_lt::waitForKey();
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2017
  Bài viết
  2

  đúng thế, đây là đoạn code điều khiển xe robotino. Cậu biết xin giả thích giùm mình đoạn code đó với.
  THANK'S

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn