Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Alviss Xem bài viết
Mọi người cứ trả lời xâu xa...Mình chả hiểu từ một cái đơn giản lại có thể suy diễn ra rất nhiều cái như thế.Mình nghĩ những thứ đơn giản có thể giúp bạn hiểu ra nhiều điều.Nhưng đừng làm nó trở nên phức tạp. 1 vấn đề càng đơn giản càng dễ giải quyết...
Mọi người nghĩ phức tạp thực ra cũng do người đưa đề thôi với dạng câu hỏi này mình sẽ nghĩ rằng hãy cố nghĩ ra cái gì đó thiệt là độc cho khác người,còn mình sau khi nhìn mình nghĩ đây là hình ảnh một cái gì đó đang tiến về phía mình
như là mũi tên ,hay cũng có thể là quả bòng .......