Dear các anh chị !

Cho em hỏi có cách nào khi click vào link thì nó tự thực thì 1 file exe mình để nó ở sever

Mục đích học tập

Cám ơn rất nhiều.