Chào mọi người!!
Mình gặp một sô vấn đề khi thao tác với tệp tin MFT trên NTFS. Mình đã tìm và đọc được tên file và nội dung của nó. Nhưng nhỡ trên một volume tồn tại 2 file cùng tên thì thế nào ạ?

Ví dụ:
C:\A\file.txt
C:\B\file.txt

Thì khi đọc trong MFT ta đọc được 2 cái entry đều có file name là "file.txt"!!
Vậy làm sao biết cái nào là con của thư mục nào vậy mọi người? Mong mọi người giúp đỡ!