Chào tất cả các anh chị và các bạn.
Mình là Hiếu, hiện là sinh viên năm 4 CNTT. Gần đây mình có nhận một đề tài là xây dựng bộ gõ. Nhưng thú thật là dù có tải Source của Unikey, tìm hiểu và đọc tài liệu về Unicode Tiếng việt, Các chuẩn mã hóa như UTF 8, UTF16. Nhưng sự thật là mình vẫn chưa thể nào hình dung nổi, muốn xây dựng bộ gõ thì phải bắt đầu từ đâu.
Bắt đầu như thế nào, làm các công việc gì?
Rất mong anh chị và các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm giúp mình.
Cảm ơn mọi người