cần 01 người thành thạo asp.NET MVC (js,HTML,CSS…)
để nhờ trọn gói phần mềm(đã có thiết kế).
t/g làm khoảng 06 tháng.Công việc & công sức rõ rảng theo thỏa thuận.
Anh,Chị nào qt xin cho dt liên hệ (xin miễn trung gian).