Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: không biết sai ở đâu fix gium em với

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2016
  Bài viết
  4

  Mặc định không biết sai ở đâu fix gium em với

  Tạo một danh sách liên kết gồm tên mả số , và điểm của sinh viên nhưng code bị lỗi gì khi tới chỗ vòng lập thứ hai em ko hiểu là sai ở đâu ????
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <stdlib.h>
  struct list
  {
  char ten[20], MS[3];
  float diem[2];
  struct list *next;
  };
  static struct list *head;
  int n =0 ;
  void khaibao()
  {  head =(struct list*)malloc ( sizeof *head);
  head->next=NULL;
  }

  void insert ()

  { struct list *p, *x;
  int i =0 ;
  float diem[2];
  char tmp[5];
  p=head;

  do {
  x=(struct list *) malloc ( sizeof (struct list ) );
  printf ( " nhap vao Ma so sinh vien ");
  gets(x->MS);
  printf(" \n nhap vao ten sinh vien ");
  gets( x->ten);
  printf( " \n nhap vao diem theo thu tu toan ly hoa ");
  for ( i = 0 ; i< 3 ; i++) bị lỗi bắt đầu từ đây
  { printf( " \n so thu nhat %d ", i);
  scanf( " %f",&diem[i]);
  x->diem[i]= diem[i];
  }  gets(tmp );
  n++;


  x->next=NULL;
  p->next=x;
  p=p->next;
  }while ( strlen(x->MS));


  }

  void main ( )
  {
  khaibao();
  insert();
  getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  843

  Mảng điểm chỉ có 2 phần tử trong khai báo float diem[2]
  Biến chạy : i = 0 chưa vượt biên mảng, i = 1 cũng chưa vượt biên mảng
  Nhưng i = 2 là bạn đã vượt biên mảng

  Chưa kể tới các câu lệnh khác

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn