Cải lùi .. rút xuống còn 5 bậc

https://tuoitre.vn/gia-dien-sinh-hoat-bac-thang-co-the-rut-xuong-con-5-bac-20191105092303799.htm