4T và các doanh nghiệp viễn thông đã công bố gói khuyến xài; chịu lỗ, mất lãi gần 10.000 tỉ đồng.


https://thanhnien.vn/thoi-su/cong-bo-goi-vien-thong-10000-ti-dong-ho-tro-nguoi-dan-1424084.html
...
..
.