Chào mọi người. Mình mới học lập trình C, hôm nay khi làm bài thì có 1 lỗi phát sinh mà mình vẫn không hiểu tại sao là ra như thế.
Như trong mình đọc vào biến c có giá trị là k. Nhưng tại sao khi debug thì c lại có giá trị là \n ?
Không biết mình làm sai chỗ nào. Mong mọi người giúp đỡ.

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Capture.jpg
Lần xem:	13
Size:		98.3 KB
ID:		58364