Cần tìm người hợp tác để phát triển dự án: [C++] source code giải đố game sudoku qua webcam [Mã code 7983]

Link download: https://sharecode.vn/source-code/[c]-source-code-gia%CC%89i-do%CC%81-game-sudoku-qua-webcam-7983.htm

Thông tin tham khảo:

Mã nguồn chương trình giải đố game sudoku qua webcam viết bằng visual C++.

HÌNH ẢNH DEMONguồn: Sharecode.vn