Chào team!
Mới nhập môn các bạn có thể tìm kiếm các nguồn chia sẻ miễn phí để tải source code về.
Sharecode.vn chia sẻ các nguồn đó để các bạn tham khảo nhé:
Mình xin đóng gop các mã nguồn C miễn phí nè:
1--https://sharecode.vn/tim-kiem.htm?tu...free&sort=view
2--https://sharecode.vn/tim-kiem.htm?tu...free&sort=view
Nếu các bạn muốn tham khảo thêm có thể tìm kiếm tại diễn đàn sharecode.vn nhé( Mục code free)