mình đang dùng sql developer (v4.0.3). hồi trước mình có copy 1 database ở trên server máy cty về máy local ở nhà (database copy from ... to ....).
mình đang định cài lại win. giờ mình muốn backup database này để ra 1 file dmp để sau khi cài win có thể restore lại ra sql developer để dùng tiếp thì làm thế nào?
mình là newbie trong lĩnh vực này