Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: lỗi bộ nhớ lạp trinh game đua xe

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2017
  Bài viết
  4

  Mặc định lỗi bộ nhớ lạp trinh game đua xe

  mình có bắt chước lập trinh game dua xe trên mạng , nó bị lỗi Exception thrown at 0x003F2A15 in duaxe.exe: 0xC0000005: Access violation writing location 0x00170002.̣ //minh đã đánh dấu
  các bạn có thể chỉ mình cách khắc phục

  #include<stdio.h>
  #include<Windows.h>
  #include<conio.h>
  #include<time.h>
  #include<stdlib.h>
  #define consoleWidth 80
  #define consoleHeigh 25
  #define roadWidth 25


  void gotoxy(short x, short y)
  {
  HANDLE hConsoleOutput;
  COORD Cursor_an_Pos = { x,y };
  hConsoleOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  SetConsoleCursorPosition(hConsoleOutput, Cursor_an_Pos);
  }


  struct HinhDang
  {
  char a[3][3];
  };


  struct ToaDo

  {
  int x, y;
  };
  struct Xe
  {
  ToaDo td;
  HinhDang hd;
  };
  struct VatCan
  {
  ToaDo td;
  HinhDang hd;
  };
  void KhoiTao(Xe &xe,VatCan &vc)
  {
  #define phd xe.hd.a
  xe.td.y = consoleHeigh - 2;
  xe.td.x = roadWidth / 2;
  phd[0][0] = phd[0][2] = phd[2][0] = phd[2][2] = 'o';
  phd[0][1] = '^';
  phd[1][0] = phd[1][2] = '|';
  phd[2][1] = '_';
  phd[1][1] = ' ';

  #define pc vc.hd.a
  vc.td.x =2+rand() % (roadWidth - 4);
  vc.td.y = -1;
  for (int i = 0; i < 3; i++)
  for (int j = 0; j < 3; i++)

  pc[i][j] = 173; //ĐÂY LÀ CHỖ BỊ LỖI
  }


  void HienThi(Xe xe,VatCan vc)
  {
  system("cls");
  for (int i = 0; i < consoleHeigh; i++)
  printf("&c\n", 179);


  for (int i = 0; i < consoleHeigh; i++)
  {
  gotoxy(roadWidth, i);
  putchar(179);
  }

  for(int kDong=-1;kDong<=1;kDong++)
  for (int kCot = -1; kCot <= 1; kCot++)
  {
  int x = kCot + xe.td.x;
  int y = kDong + xe.td.y;
  gotoxy(x, y);
  putchar(xe.hd.a[kDong+1][kCot+1]);
  }


  for (int kDong = -1; kDong <= 1; kDong++)
  for (int kCot = -1; kCot <= 1; kCot++)
  {
  int x = kCot + vc.td.x;
  int y = kDong + vc.td.y;
  if (y >= 0&& y<consoleHeigh)
  {
  gotoxy(x, y);
  putchar(vc.hd.a[kDong + 1][kCot + 1]);
  }
  }
  }

  void DieuKhien(Xe &xe)
  {
  if (_kbhit())
  {
  int key = _getch();
  if (key == 'A' || key == 'a'&& xe.td.x > 2)
  xe.td.x--;
  else if (key == 'D' || key == 'd'&&xe.td.x < roadWidth - 3)
  xe.td.x++;

  }
  }
  int main()
  {
  srand(time(NULL));
  Xe xe;
  VatCan vc;
  KhoiTao(xe,vc);// CHỖ NÀY NỮA
  while (1)
  {
  HienThi(xe,vc);

  DieuKhien(xe);

  Sleep(200);

  }
  return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  998

  for (int i = 0; i < 3; i++)
  for (int j = 0; j < 3; i++) // Sửa lại thành j++ xem có hết lỗi không

  pc[i][j] = 173; //ĐÂY LÀ CHỖ BỊ LỖI

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2017
  Bài viết
  4

  thank bạn................

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn