Để có thể kiếm tiền lên đến vài chục triệu 1 tháng, bạn hãy Upload source code lên diễn đàn sharecode.vn
(kinh nghiệm của người kiếm được nhiều tiền từ diễn đàn sharecode.vn)
Các bạn có thể tham khảo Upload code tại đây:https://sharecode.vn/thanh-vien-upload.htm