Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: [C#] Hướng dẫn bật tắt CapsLock

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  103

  Mặc định [C#] Hướng dẫn bật tắt CapsLock

  Hôm trước mình cần làm bật Tắt CapsLock trong C#. Tìm trên mạng cuối cùng cũng ra.
  Hoạt động rất tốt.

  Thư viện
  Code:
  using System.Runtime.InteropServices;
  Phần khai báo thư viện API và code chạy

  Code:
   [DllImport("user32.dll")]
      static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags,
  UIntPtr dwExtraInfo);
  
  //Hàm bật tắt capslock
      public void TurnOnCapsLock()
      {
        if (Control.IsKeyLocked(Keys.CapsLock) == true) // Checks Capslock is on
        {
          //CapsLock đang ON rồi thì thôi. Không làm gì cả.
   
        }
        else
        {
        //Nếu CapsLock đang off thì bật lên
          const int KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = 0x1;
          const int KEYEVENTF_KEYUP = 0x2;
          keybd_event(0x14, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, (UIntPtr)0);
          keybd_event(0x14, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP,
          (UIntPtr)0);
  
        }
  }
  Nếu bạn muốn luôn bật cap lock mà không cần quan tâm nó đang on hay off thì chỉ gọi đến hàm TurnOnCapsLock() như bên dưới là được
  Code:
  [DllImport("user32.dll")] 
  static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags,UIntPtr dwExtraInfo);
   public void TurnOnCapsLock()
      {
       
       
          const int KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = 0x1;
          const int KEYEVENTF_KEYUP = 0x2;
          keybd_event(0x14, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, (UIntPtr)0);
          keybd_event(0x14, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP,
          (UIntPtr)0);
  
        }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,536

  using System.Runtime.InteropServices;
  Nó không phải là thư viện, nó chỉ là cách viết thu gọn - namespace.

  không có nó cũng được, chỉ viết đầy đủ namespace cho mỗi đối tượng trong code:
  Visual C# Code:
  1. //using System.Runtime.InteropServices;
  2.  
  3.         [System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")]
  4.         static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags, UIntPtr dwExtraInfo);

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,536

  Lôi nó lên, có có 5 sao, được hệ thống cho điểm cao!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,536

  Code:
  diễn đàn này đã giúp mình khá nhiều những năm tháng sinh viên không có stackoverflow. Chỉ tiếc là ngày càng ngày nó càng xa sút về chất lượng.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn