Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: [C#] Hướng dẫn bật tắt CapsLock

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  103

  Mặc định [C#] Hướng dẫn bật tắt CapsLock

  Hôm trước mình cần làm bật Tắt CapsLock trong C#. Tìm trên mạng cuối cùng cũng ra.
  Hoạt động rất tốt.

  Thư viện
  Code:
  using System.Runtime.InteropServices;
  Phần khai báo thư viện API và code chạy

  Code:
   [DllImport("user32.dll")]
      static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags,
  UIntPtr dwExtraInfo);
  
  //Hàm bật tắt capslock
      public void TurnOnCapsLock()
      {
        if (Control.IsKeyLocked(Keys.CapsLock) == true) // Checks Capslock is on
        {
          //CapsLock đang ON rồi thì thôi. Không làm gì cả.
   
        }
        else
        {
        //Nếu CapsLock đang off thì bật lên
          const int KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = 0x1;
          const int KEYEVENTF_KEYUP = 0x2;
          keybd_event(0x14, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, (UIntPtr)0);
          keybd_event(0x14, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP,
          (UIntPtr)0);
  
        }
  }
  Nếu bạn muốn luôn bật cap lock mà không cần quan tâm nó đang on hay off thì chỉ gọi đến hàm TurnOnCapsLock() như bên dưới là được
  Code:
  [DllImport("user32.dll")] 
  static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags,UIntPtr dwExtraInfo);
   public void TurnOnCapsLock()
      {
       
       
          const int KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = 0x1;
          const int KEYEVENTF_KEYUP = 0x2;
          keybd_event(0x14, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, (UIntPtr)0);
          keybd_event(0x14, 0x45, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP,
          (UIntPtr)0);
  
        }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,883

  using System.Runtime.InteropServices;
  Nó không phải là thư viện, nó chỉ là cách viết thu gọn - namespace.

  không có nó cũng được, chỉ viết đầy đủ namespace cho mỗi đối tượng trong code:
  Visual C# Code:
  1. //using System.Runtime.InteropServices;
  2.  
  3.         [System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")]
  4.         static extern void keybd_event(byte bVk, byte bScan, uint dwFlags, UIntPtr dwExtraInfo);

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,883

  Lôi nó lên, có có 5 sao, được hệ thống cho điểm cao!

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn