Quảng cáo, bán hàng không nhất thiết phải giỏi toán

Hiện nay các trường đào tạo theo học chế tín chỉ. Nếu sau 1 năm, thấy không thể đi theo con đường này, nhiều trường cho phép các em chuyển ngành, thậm chí chuyển sang lĩnh vực khác, nếu điểm trúng tuyển bằng hoặc cao hơn ngành chuyển đến.

https://thanhnien.vn/giao-duc/khong-gioi-toan-co-hoc-duoc-nganh-cong-nghe-thong-tin-1352833.html