chỉ vói 2 phần mềm miễn phí do cộng đồng mã nguồn mở phát triển.
chúng ta có thể kiểm tra mã nguồn cuả mình có an toàn trước khi phát hành hay chưa.? và nếu chưa an toàn thì chúng ta muốn bảo vệ như thế nào??

vấn đề muốn thuở của c# là có thể bị dịch ngược lại source code ban đầu từ file đã biên dịch.. đây chính là vẫn đề rất đau đầu của các lập trình viên muốn bảo vệ công sức và thuật toán của mình cũng như các thông tin nhạy cảm khác.

vói ILSpy và ConfuserEx là 2 công cụ hoàn toàn miễn phí được phát hành theo giấy phép mã nguồn mở.

các sử dụng và khai thác hết công cụ này mời các bạn xem hết video hướng dẫn kèm theo:
2 công cụ này các bạn có thể dơnload tại đây: https://www.youtube.com/redirect?http://www.mediafire.com/file/kn76qk5iknwdnt5/Dich+Nguoc+va+Chong+Dich+Nguoc+C%23.rar