Chào các anh chị, cho em hỏi xí về cách chuyển chuỗi sang số trong oracle với, em mò từ chiều đến giờ vẫn chưa ra ạ.

em có chuỗi ký tự dưới:(tạm đặt alias là T1.TXCTEXT ạ)
U/P: 2730 USD DRR: 02/10/2017

em muốn thực hiện tách lấy phần text "2730", em đã làm như dưới:
left(substr(trim(T1.TXCTEXT),6),length(substr(trim (T1.TXCTEXT),6))-20)

giờ vấn đề của em là chuyển "2730" thành số để thực hiện cộng trừ nhân chia.

nhờ các anh chị tư vấn giúp.

thanks all