Mình muốn lập trình nhúng trên Chíp sử dụng Linux Kernel 2.6, vậy khi mình build chương trình = QT for Linux sau đó cho nó chạy trên Linux kernel cdudowwjc khôg, nếu không được thì cần cài thêm cái gì vào để cho nó chạy nhỉ ?