Trang 1 trên tổng số 7 123... Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 69 kết quả

Đề tài: run as admin on OS (UAC)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Mặc định run as admin on OS (UAC)

  Một số CT UD (chương trình ứng dụng) iêu cầu người dùng phải có quyền chức nào đó, hoặc phải log in hay run as với chức vụ đủ để HDH tuân lệnh.
  Đây là hình chụp minh họa:


  cùng một CT, ở cùng thư mục chạy với 2 quyền khác nhau cho kết quả khác nhau, thậm chí văng lỗi vì thâm nhập bất hợp pháp

  Một ví dụ khác (của MsWind) :
  Làm thế nào để kích hoạt .NET Framework 3.5 trên Windows 8 trong chế độ gián tuyến
  PStep Code:
  1. - ...
  2. - Mở CMD. EXE với quyền quản trị.
  3. - Chạy lệnh Dism.exe / trực tuyến /enable-feature /featurename:NetFX3/tất cả /Source:E:\sources\sxs /LimitAccess, và nhấn Enter.
  4. - ...

  Thong thả trao đổi.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Như trên đã trình bày về quyền trong HDH (OS : hệ điều hành).
  Có cách nào để CT có thể chạy mà không trói buộc người sử dụng phải login /runAs không ?

  admin chưa phải ngon

  Mô tả các lệnh được tuần tự trên cmd, run as admin nhằm format partition chứa HDH
  Batch Code:
  1. ...
  2. format c: /q
  3. ...

  Đó không phải là trò múa lửa, đi trên mảnh chai nhằm rèn luyện lòng dũng cảm. Khuyến cáo không bắt chước, có sai sót hậu quả là khó lường.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Theo bạn, vấn đề này:
  - không biết, không nghe bao giờ,
  - không quan tâm, vì không có nhu cầu
  - chẳng đáng quan tâm
  - khác ?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  UAC self-elevation (CppUACSelfElevation)
  https://code.msdn.microsoft.com/windowsdesktop/CppUACSelfElevation-5bfc52dd

  WIN32 APPLICATION (CppUACSelfElevation)
  Introduction
  User Account Control (UAC) is a new security component in Windows Vista and newer operating systems. With UAC fully enabled, interactive administrators normally run with least user privileges. This example demonstrates how to check the privilege level of the current process, and how to self-elevate the process by giving explicit consent with the Consent UI.
  ...
  Step by step
  ...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Do lâu rồi, các tài liệu, ghi chú về nó đã thất lạc. Thôi coi đỡ cái này, như là một thuyết minh, trình bày cho đề tài


  Khi nào wưởng, hay tìm thấy lại nó sẽ bàn tiếp

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Mặc định run as admin on OS (UAC)

  Chưa tìm thấy, thôi ai tìm cũng vậy, nó không còn quan trọng với tôi.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  đoạn code thể hiện ứng dụng chạy cần quyền admin
  Visual C# Code:
  1.         void reqAdmin()
  2.         {
  3.             if (!new WindowsPrincipal(WindowsIdentity.GetCurrent()).IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator))
  4.             {
  5.                 MessageBox.Show(this, sMsg, sCap, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand);
  6.                 Environment.Exit(-1);
  7.             }
  8.         }
  không đúng nó hiện MessageBox rồi thoát.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  How do I force my .NET application to run as administrator?

  https://stackoverflow.com/questions/2818179/how-do-i-force-my-net-application-to-run-as-administrator

 9. #9
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  không phài chỉ có xi xáp, đót nét mới cần logo vua để chạy mạnh bạo trên đường


  https://stackoverflow.com/questions/19617955/c-run-program-as-administrator

 10. #10
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Sau khi biên dịch ra exec, cũng có thể phong cấp ác min:
  Code:
  Syntax
  
  mt.exe [-manifest*<component1.manifest><component2.manifest>] [-identity: ] [-rgs:<file1.rgs>] [-tlb:<file2.tlb>] [-dll:<file3.dll>] [-replacements:] [-managedassemblyname:] [-nodependency] [-category] [-out:] [-inputresource:;[#]<resource_id>] [-outputresource:;[#]<resource_id>] [-updateresource:;[#]<resource_id>] [-hashupdate[:]] [-makecdfs] [-validate_manifest] [-validate_file_hashes:*] [-canonicalize] [-check_for_duplicates] [-nologo] [-verbose]
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/sbscs/mt-exe

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn