Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: lưu cấu trúc vào file

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2017
  Bài viết
  6

  Unhappy lưu cấu trúc vào file

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  struct doibong
  {
    char tendoi[50];
    int madoi;
    char tenhlv[50];
  };
  
  void adddoibong();
  void displaydoibong();
  int n = 0;
  int main()
  {
    int chon;
    do
    {
      printf("\n1.Quan ly danh sach doi bong.");
      printf("\n*******************************");
      printf("\n1.Xem danh sach doi bong.        ");
      printf("\n2.Cap nhat danh sach doi bong.      ");
      printf("\n3.Them mot doi bong moi.         ");
      printf("\n0.Cho ve menu chinh.           ");
      printf("\n*******************************");
  
      printf("\n\nMoi ban chon phim can xem:");
      scanf("%d", &chon);
      switch (chon)
      {
      case 1:
        displaydoibong();
        break;
      case 2:
        printf("demo");
        break;
      case 3:
        adddoibong();
        break;
      case 0:
        break;
      default:
        printf("Lua chon khong hop le. Moi ban chon lai!(^^)");
      }
    } while (chon != 0);
    return 0;
  }
  void adddoibong()
  {
    struct doibong doibong[50];
    FILE *teptin;
    char choice;
    int i = 0;
    int count = 0;
    while (1)
    {
      int n = 0;
      printf("nhap ten doi : ");
      getchar();
      scanf("%[^\n]s", doibong[i].tendoi);
      printf("nhap ma doi: ");
      scanf("%d", &doibong[i].madoi);
      printf("nhap ten hlv : ");
      getchar();
      scanf("%[^\n]s", doibong[i].tenhlv);
      i++;
      n = i;
      printf("ban muon tiep tuc khong : y or n ? : ");
      getchar();
      scanf("%c", &choice);
  
      if (choice == 'n')
      {
        teptin = fopen("doibong1.dat","wb"); //mo file luu file
        if (teptin != NULL)
        {
          fwrite(&count, sizeof(int), 1, teptin);
          fwrite(doibong, sizeof(struct doibong), count, teptin);
          fclose;
        }
        break;
      }
    }
  }
  void displaydoibong()
  {
    struct doibong doibong[50];
    int count = 0;
    printf("\nTHONG TIN doi bong");
    FILE *teptin;
    teptin = fopen("doibong1.dat", "rb");
    if (teptin != NULL)
    {
      fwrite(&count, sizeof(int), 1, teptin);
      fread(doibong, sizeof(struct doibong), count, teptin);
      fclose(teptin);
    }
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
      printf("\nbook isbn: %d", doibong[i].madoi);
      printf("\nbook title: %s", doibong[i].tendoi);
      printf("\nbook author: %s", doibong[i].tenhlv);
    }
  }
  mọi người giúp e sao ko lưu đc vào file và ko đọc đc ra khi chọn 1 vậy ạ

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  532

  "rb" không cho phép ghi; chỉ cho phép đọc thôi.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2017
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Ada Xem bài viết
  "rb" không cho phép ghi; chỉ cho phép đọc thôi.
  thì rb mình để đọc file mà.còn trên hàm adđoibong mình dùng wb

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  532

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tungdz Xem bài viết
  thì rb mình để đọc file mà...
  Mình không nghĩ thế:

  C Code:
  1. ...
  2.    FILE *teptin;
  3.     teptin = fopen("doibong1.dat", "rb");
  4.     if (teptin != NULL)
  5.     {
  6.         fwrite(&count, sizeof(int), 1, teptin);
  7. ...
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2017
  Bài viết
  6

  sửa lại giúp mình đc k b

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  532

  Mặc định lưu cấu trúc vào file

  Bạn tự chữa đi. Mình còn chẳng biết chương trình này làm gì. Mình chữa sao được.

  Ví dụ, lỗi mà mình chỉ ra ở #2 và #4 trên, mình không hiểu bạn muốn gì.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2017
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Ada Xem bài viết
  Bạn tự chữa đi. Mình còn chẳng biết chương trình này làm gì. Mình chữa sao được.

  Ví dụ, lỗi mà mình chỉ ra ở #2 và #4 trên, mình không hiểu bạn muốn gì.
  chuong trình này chọn 3 để thêm đội bóng gồm tên độim,mã đội và tên hlv.sau khi thêm thì lưu file .chọn 1 thì sẽ show ra màn hình mấy đội vừa rồi trong file.còn chọn 2 để cập nhật thì mình chưa viết xong

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,967

  CT bạn viết dùng cho c1, c2 bên ơ rô ?

  Với CT trên không dùng được ở nước ta rồi, làm sao lưu / hiện thị được những thông tin :
  Data Code:
  1. ...
  2. hagl, Hoàng Anh - Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức
  3. slna, Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Hữu Thắng
  4. ...

  Sau khi chấm bài, thầy sẽ sửa, công bố điểm. Xem ai nhiều điểm thì tham khảo cũng tốt.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn