Chào ban quản trị
Em thấy lập trình file Batch cũng khá hay và ứng dụng nhiều trong công việc, nhất là quản trị hệ thống, nhưng em thấy trên diễn đàn của mình chưa có mục này.
Nhiều lúc muốn hỏi mà không biết đăng bài ở đâu cả. Nên em đề xuất là mình mở them một box để thảo luận về vấn đề này.

Em xin cảm ơn