Hải cảnh Trung Quốc đe dọa Biển Đông
Trong số tàu hải cảnh hộ tống nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN, có một tàu vũ trang lớn.

kilo mua của Nga để đâu, giấu đâu rồi!

https://thanhnien.vn/the-gioi/hai-canh-trung-quoc-de-doa-bien-dong-1111575.html