không liên quan nhưng mọi người cho mình hỏi mọi người có tài liệu về blockchain hay diễn đàn nào để học hỏi về blockchain cho mình xin với. Mình xin cảm ơn mọi người nhiều lắm nha!!!!!!