Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 16 kết quả

Đề tài: codeblocks, IDE for c/c++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,820

  Mặc định codeblocks, IDE for c/c++

  Xem trước clip mô tả nó:
  Free C++ Compiler Embarcadero and Code::Blocks


  codeblocks là môi trường soạn thảo tốt, đáp ứng được nhiều yêu cầu của tôi.
  Nhỏ nhẹ, nghe nói có cả Portable codeblocks on USB, cấu hình mở !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,820

  Portable codeblocks on USB chắc không phải là vấn đề khó.

  Tôi dùng dbl-boot, khi chuyển sang HDH khác không cài Code::Blocks; tôi mở, nó chạy bình thường. Tức không cần cài đặt, là Portable App on USB.


  Tiêu chí tôi đề ra với IDE là :
  + Khối (block, statements). Khối có thể là namespace, class, region (c#), ... pragma(c++) {} hay hàm
  C Code:
  1.   if (boole) block;
  bởi không cần luôn phải đọc từng lệnh, tửng dòng của chương trình.

  + cấu hình mở

  Notepad++ và Code::Blocks đáp ứng được tiêu chí đó

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,820

  Còn hơn các tiêu chí trên, Code::Blocks có hỗ trợ unicode - tiếng Việt - tiếng nói của tôi.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,820

  - Ở trên (#1) xem phim video.

  - Ở đây bạn có thể đọc chữ, cùng nội dung:
  Using the new free Embarcadero C++ Compiler 7.20 (CLANG 3.3/C++ 11) with C::B

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,820

  Thông thường khi dùng Code::Blocks (CB), với cấu hình mặc định dùng TBD theo gói cài đặt (GNU GCC Compiler), khi dịch các CT viết trên Borland (Turbo C cũ) có thể bị lỗi.

  Dạng lỗi này thường gặp khi bạn dùng TBD này để dịch mã nguồn viết cho TBD khác, HDH khác.
  Các chú thích, comment, preprocessor directive là thành phần quan trọng. Một số IDE sẽ tạo ra readMe file nhằm tóm lược sử dụng


  Bạn có thể comment - directive (hình chụp - dòng 2:
  //#define used_clrSrc
  ) để chuyển sang TBD khác.

  Cùng là C/C++ nhưng chúng khác nhau do các nhà sản xuất khác nhau.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,820

  Mặc định codeblocks, IDE for c/c++

  Đây là mã nguồn cho bài viết trên:

  C Code:
  1. //for Borland, CodeGear, Embarcadero
  2. //#define used_clrSrc //comment for using gcc, vc (Msc)
  3. #ifdef used_clrSrc
  4.     #include <conio.h> //for clrscr() of Borland, CodeGear, Embarcadero
  5. #endif
  6. /* system example : DIR */
  7. #include <stdio.h>      /* printf */
  8. #include <stdlib.h>     /* system, NULL, EXIT_FAILURE */
  9.  
  10. int main (){
  11. #ifdef used_clrSrc
  12.     clrscr(); //error: use of undeclared identifier 'clrscr'
  13.     puts("clrscr in conio.h");
  14. #else
  15.     system("cls");
  16.     puts("cls by system");
  17. #endif
  18.     int i;
  19.     printf ("Checking if processor is available...");
  20.     if (system(NULL)) puts ("Ok");
  21.     else exit (EXIT_FAILURE);
  22.  
  23.     puts("Executing command echo...");
  24.     i = system("echo Hello, how are you ?"); //system ("dir");
  25.     printf ("The value returned was: %d.\n",i);
  26.  
  27.     system("pause");
  28.     return 0;
  29. }

  Thích thì cứ sửa, nó là free - không có bản quyền - chỉ copyleft thôi.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,820

  Talk Text là chương trình đọc (Text To Speech)

  Nó có mã nguồn, nó nói biên dịch bằng Code::Blocks được. Code::Blocks mở TalkText.cbp, tôi phải hiệu chỉnh lại mới biên dịch và chạy được, hình chụp:


  Xem #4
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t401912::doc-chu-text-to-speech.cpp

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,820

  Code::Blocks có thể coi là IDE, trong trường hợp này nó sử dụng TBD Vc++ 2010

  Batch biên dịch cho Vc có thể viết:
  Code:
  @echo off
  CL.exe /c /nologo /W3 /WX- /Od /Oy- /D _MBCS /EHsc /RTC1 /MDd /GS /fp:precise /Zc:wchar_t /Zc:forScope /Fo"Debug\\" /Gd /TP /analyze- /errorReport:prompt main.cpp
  rc.exe /l"0x0409" /nologo /fo"Debug\talktext.res" talktext.rc 
  link.exe /nologo /subsystem:windows /LIBPATH:"E:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\lib" /out:Debug\talktext.exe gdi32.lib comdlg32.lib Debug\main.obj Debug\talktext.res /RELEASE
  Hình chụp minh họa:

 9. #9
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,820

  TalkText.cbp (Code::Blocks project) sau khi hiệu chỉnh cho Debug và Release

  XML Code:
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
  2. <CodeBlocks_project_file>
  3.     <FileVersion major="1" minor="6" />
  4.     <Project>
  5.         <Option title="TalkText" />
  6.         <Option platforms="Windows;" />
  7.         <Option pch_mode="2" />
  8.         <Option compiler="msvc10" />
  9.         <Option show_notes="0">
  10.         </Option>
  11.         <Build>
  12.             <Script file="lib_finder.script" />
  13.             <Target title="Debug">
  14.                 <Option platforms="Windows;" />
  15.                 <Option output="Debug/TalkText" prefix_auto="1" extension_auto="1" />
  16.                 <Option object_output="obj/Debug/" />
  17.                 <Option type="0" />
  18.                 <Option compiler="msvc10" />
  19.                 <Option parameters="-c" />
  20.                 <Compiler>
  21.                     <Add option="/W3" />
  22.                     <Add option="/Zi" />
  23.                     <Add option="/D_DEBUG" />
  24.                 </Compiler>
  25.                 <Linker>
  26.                     <Add option="/debug" />
  27.                 </Linker>
  28.             </Target>
  29.             <Target title="Release">
  30.                 <Option platforms="Windows;" />
  31.                 <Option output="Release/TalkText" prefix_auto="1" extension_auto="1" />
  32.                 <Option object_output="obj/Release/" />
  33.                 <Option type="0" />
  34.                 <Option compiler="msvc10" />
  35.                 <Option parameters="-c" />
  36.                 <Compiler>
  37.                     <Add option="/O2" />
  38.                     <Add option="/DNDEBUG" />
  39.                 </Compiler>
  40.                 <Linker>
  41.                     <Add option="/release" />
  42.                     <Add library="E:/program files/Microsoft Visual Studio 10.0/VC/atlmfc/lib/atls.lib" />
  43.                 </Linker>
  44.             </Target>
  45.         </Build>
  46.         <Compiler>
  47.             <Add option="/W3" />
  48.             <Add directory="$(#psdk.include)" />
  49.         </Compiler>
  50.         <ResourceCompiler>
  51.             <Add directory="$(#psdk.include)" />
  52.         </ResourceCompiler>
  53.         <Linker>
  54.             <Add library="gdi32" />
  55.             <Add library="comdlg32" />
  56.             <Add library="E:/program files/Microsoft Visual Studio 10.0/VC/atlmfc/lib/atlsd.lib" />
  57.             <Add directory="$(#psdk.lib)" />
  58.         </Linker>
  59.         <Unit filename="main.cpp" />
  60.         <Unit filename="resource.h" />
  61.         <Unit filename="talktext.h" />
  62.         <Unit filename="talktext.rc">
  63.             <Option compilerVar="WINDRES" />
  64.         </Unit>
  65.         <Unit filename="version.h" />
  66.         <Extensions>
  67.             <code_completion />
  68.             <envvars />
  69.             <debugger />
  70.             <lib_finder disable_auto="1" />
  71.             <AutoVersioning>
  72.                 <Scheme minor_max="10" build_max="0" rev_max="0" rev_rand_max="10" build_times_to_increment_minor="100" />
  73.                 <Settings autoincrement="1" date_declarations="1" use_define="0" update_manifest="1" do_auto_increment="0" ask_to_increment="0" language="C++" svn="0" svn_directory="" header_path="version.h" />
  74.                 <Changes_Log show_changes_editor="0" app_title="released version %M.%m.%b of %p" changeslog_path="ChangesLog.txt" />
  75.                 <Code header_guard="VERSION_H" namespace="AutoVersion" prefix="" />
  76.             </AutoVersioning>
  77.         </Extensions>
  78.     </Project>
  79. </CodeBlocks_project_file>

  Kích thước biên dịch Release có lớn hơn biên dịch bằng Batch ở trên (95 KB > 66 KB)

 10. #10
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,820

  Code::Blocks - Linking to Boost C++ Libraries on Windows

  ...

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn