Trang 4 trên tổng số 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 Cuối cùngCuối cùng
Từ 31 tới 40 trên tổng số 51 kết quả

Đề tài: Một số kỹ thuật trong chống dịch ngược

 1. #31
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Mặc định Một số kỹ thuật trong chống dịch ngược

  Quan trọng nó làm được chi, ai chấp nhận nó, ai đã dùng nó

 2. #32
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Có nhiều cách để làm, chưa hệ thống hoá được nó

 3. #33
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  danh dự cho Bí thư Triệu Tài Vinh

  Đáng nói, trong danh sách các thí sinh được nâng điểm ở Hà Giang có con cái một số lãnh đạo trong tỉnh, bao gồm con gái của ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

  Nói về việc này, ông Triệu Tài Vinh xác nhận con gái mình là T.N.M., học Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Giang, tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và có tên trong danh sách các thí sinh được nâng điểm.

  http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Ha-Giang-nhat-dinh-phai-hanh-dong-de-bao-ve-danh-du-cho-Bi-thu-Trieu-Tai-Vinh-post188237.gd

 4. #34
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Oan thị Mầu nào phải oan thị Kính.

 5. #35
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Người ta có thể biến đổi làm nó dịch ngược bị lỗi
  Visual C# Code:
  1.     class Test {
  2.         public int MyProp {//OK
  3.             [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall)]
  4.             get;
  5.             [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall)]
  6.             set;
  7.         }
  8.         public event System.EventHandler FontChanged { //Error
  9.             [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall)]
  10.             add;
  11.             [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall)]
  12.             remove;
  13.         }
  14.      }

  https://github.com/dotnet/roslyn/issues/11967

 6. #36
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Mặc định Một số kỹ thuật trong chống dịch ngược

  use optional parameters in C#
  Visual C# Code:
  1. public void ExampleMethod(int required, string optionalstr = "default string", int optionalint = 10)
  2. {
  3. ...
  4. }

  https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/named-and-optional-arguments

 7. #37
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Một số hiệu ứng khi viết không tường minh có khả năng khai thác - sinh rác - trong việc đọc lại mã nguồn.

  prop, even
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t401277::c-code-la-trong-net.cpp

  delegate, lambda
  https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/delegates-lambdas

 8. #38
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Ví dụ khác, về sinh rác:
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2.  
  3. public class PowersOf2
  4. {
  5.     static void Main()
  6.     {
  7.         // Display powers of 2 up to the exponent of 8:
  8.         foreach (int i in Power(2, 8))
  9.         {
  10.             Console.Write("{0} ", i);
  11.         }
  12.     }
  13.  
  14.     public static System.Collections.Generic.IEnumerable<int> Power(int number, int exponent)
  15.     {
  16.         int result = 1;
  17.  
  18.         for (int i = 0; i < exponent; i++)
  19.         {
  20.             result = result * number;
  21.             yield return result;
  22.         }
  23.     }
  24.  
  25.     // Output: 2 4 8 16 32 64 128 256
  26. }
  kết qủa cùa nó như vầy nè:

  https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/yield

 9. #39
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Tương tự code viết
  Visual C# Code:
  1.         public event EventHandler<TreeBranchExpandedEventArgs> Expanded;
  nó sẽ mắm muối thành dạng thế này:
  Visual C# Code:
  1. public event EventHandler<TreeBranchExpandedEventArgs> Expanded
  2. {
  3.     add
  4.     {
  5.         EventHandler<TreeBranchExpandedEventArgs> handler2;
  6.         EventHandler<TreeBranchExpandedEventArgs> expanded = this.Expanded;
  7.         do
  8.         {
  9.             handler2 = expanded;
  10.             EventHandler<TreeBranchExpandedEventArgs> handler3 = (EventHandler<TreeBranchExpandedEventArgs>) Delegate.Combine(handler2, value);
  11.             expanded = Interlocked.CompareExchange<EventHandler<TreeBranchExpandedEventArgs>>(ref this.Expanded, handler3, handler2);
  12.         }
  13.         while (expanded != handler2);
  14.     }
  15.     remove
  16.     {
  17.         EventHandler<TreeBranchExpandedEventArgs> handler2;
  18.         EventHandler<TreeBranchExpandedEventArgs> expanded = this.Expanded;
  19.         do
  20.         {
  21.             handler2 = expanded;
  22.             EventHandler<TreeBranchExpandedEventArgs> handler3 = (EventHandler<TreeBranchExpandedEventArgs>) Delegate.Remove(handler2, value);
  23.             expanded = Interlocked.CompareExchange<EventHandler<TreeBranchExpandedEventArgs>>(ref this.Expanded, handler3, handler2);
  24.         }
  25.         while (expanded != handler2);
  26.     }
  27. }
  Nó không dùng công cụ nào can thiệp đã như thế rồi

  Từ từ ngâm cú, ...

 10. #40
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,495

  Phiên bản trước của easyBcd, version 2.2, chạy chưa chuẩn trên EFI mode:

  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t421486::chung-cuoc-hoc-voc-cho-biet.cpp

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn