đầu tư cho khoa học công nghệ theo phong trào

Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần nhận thức đúng tầm quan trọng của đầu tư cho khoa học công nghệ và ưu tiên chi cho khoa học công nghệ tương xứng, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không làm theo phong trào, gây lãng phí.

https://thanhnien.vn/thoi-su/khong-dau-tu-cho-khoa-hoc-cong-nghe-theo-phong-trao-1082171.html