Trang 8 trên tổng số 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678
Từ 71 tới 80 trên tổng số 80 kết quả

Đề tài: ASCII và ...

 1. #71
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  Mặc định ASCII và ...

  nói hay, làm dở


  https://baomoi.com/khac-phuc-tinh-trang-noi-hay-lam-do-lam-cham/c/31345886.epi

 2. #72
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  tảo tiến hóa sang màu đen

  Nước biển có màu đen như cà phê ở Dung Quất là do sự xuất hiện của các loại tảo Silic với mật độ cao và hợp chất lignin và tanin.

  https://tuoitre.vn/xac-dinh-nguyen-nhan-khien-nuoc-bien-den-nhu-ca-phe-o-dung-quat-20191221140055189.htm

 3. #73
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  ước, mong, muốn: U23 Triều Tiên thất bại

  https://thethao.tuoitre.vn/thu-tuong-chuc-cac-chien-binh-sao-vang-chien-thang-u23-trieu-tien-20200115161102382.htm

 4. #74
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  bộ tài môi dẫn luật


  https://thanhnien.vn/thoi-su/bo-truong-tn-mt-noi-gi-ve-viec-nguoi-trung-quoc-thau-tom-dat-trong-yeu-1228650.html

 5. #75
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  Bài báo 6 năm trước: Lịch sử là một thước đo chuẩn mực


  Cần phải nhớ rằng năm 1956 Trung Quốc đánh chiếm đông Hoàng Sa, năm 1974 đánh chiếm tây Hoàng Sa, năm 1979 đánh biên giới phía bắc, năm 1988 đánh chiếm bãi Gạc Ma ở Trường Sa…

  https://giaoduc.net.vn/goc-nhin/lich-su-la-mot-thuoc-do-chuan-muc-post144313.gd
  ...
  ..
  .

 6. #76
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  Mặc định ASCII và ...

  Mảng, chỉ số và pointer unsafe

  Các phần tử của mảng có thể truy xuất tuần tự thông qua chỉ số của chúng.
  Cách viết có không chỉ 1 cách, tức nhiều cách viết:
  Visual C# Code:
  1.   TypX val;
  2. ...
  3.  
  4.   val = arr[i];
  5. ...
  6.   val = i[arr];
  7. ...
  8.   val = arr + i;
  9. ...
  10.   //hoặc
  11.   val = i + arr;
  12. ...
  Các cách viết có tương đương, có gây lầm lẫn không?

  Một bài toán cụ thể, một mảng được đọc tử file, sau đó nó được mã hóa XOR với một số ngẫu nhiên
  arr[i] ^= rand;
  sau đó lưu ra file khác
  Visual C# Code:
  1. /*
  2. csc /unsafe TestB.cs
  3. */
  4. using System;
  5. using System.IO;
  6.  
  7. /*
  8.     Todo: ... from a thread ...
  9.     File.WriteAllBytes("pArr.dta", buf);
  10. */
  11. class Test{
  12.     static void Main(){
  13.         ioArr();
  14.     }
  15.     unsafe static void ioArr(){    
  16.         Random random = new Random();
  17.         int rand = random.Next();
  18.        
  19.         //Input
  20.         byte[] buf = File.ReadAllBytes("pArr.dta");
  21.         int sz = buf.Length / 8;
  22.        
  23.         try {
  24.             byte* ptr = null;
  25.             if(buf != null && buf.Length != 0)
  26.                 fixed(byte* p = &buf[0]) ptr = p;
  27.             //int i; //to debug index
  28.             for(int i = 0; i < sz; i++){
  29.                 ((long*)ptr)[i * 8] ^= (long)rand; //runtime error!!
  30.             }
  31.         }
  32.         finally {
  33.             byte* ptr = null;
  34.         }
  35.         //Output
  36.         File.WriteAllBytes("qArr.dta", buf);
  37.     }
  38. }

  Đính kèm trong file, hôm sau bàn tiếp.
  ...
  ..
  .
  Attached Files Attached Files

 7. #77
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  Mạng hôm nay không tốt, full sóng, chỉ toàn nước, chắc do bão: chỉ mấy phút out ra mấy lần.

  Hôm sau đường truyền tốt, bàn tiếp, đâu cần vội.
  ...
  ..
  .

 8. #78
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  Nói tiếp #76 (Mảng, chỉ số và pointer unsafe)

  Visual C# Code:
  1. #define Late_
  2. /*
  3. csc /unsafe /nologo TestC.cs
  4. */
  5. using System;
  6. using System.IO;
  7.  
  8. /*
  9.     Todo: ... from a thread ...
  10.     File.WriteAllBytes("pArr.dta", buf);
  11. */
  12. class Test{
  13.     static void Main(){
  14.         ioArr();
  15.     }
  16.     unsafe static void ioArr(){    
  17.         Random random = new Random();
  18.         int rand = random.Next();
  19.        
  20.         //Input
  21.         byte[] buf = File.ReadAllBytes("pArr.dta");
  22.         int sz = buf.Length / 8;
  23.        
  24.         byte* ptr = null;
  25.         try {
  26.             if(buf != null && buf.Length != 0)
  27.                 fixed(byte* p = &buf[0]) ptr = p;
  28.            
  29.             Console.WriteLine("Checking ...");
  30.             for( int i = 0; i < buf.Length; i++)
  31.                 /* caches : thay thế dòng 37, để kiểm tra trình biên dịch hỗ trợ thế nào ...
  32.                 if( buf[i] != ptr[i] ) // OK
  33.                 if( buf[i] != i[ptr] ) // compile ERR
  34.                 if( buf[i] != *(byte*)(ptr + i) ) // OK
  35.                 if( buf[i] != *(byte*)(i + ptr) ) // OK
  36.                 */
  37.                 if( buf[i] != *(i + ptr) ) // OK
  38.                     Console.WriteLine(".");
  39.             Console.WriteLine("Test done.");
  40. #if Late_
  41.             for( int i = 0; i < sz; i++){
  42.                 ((long*)ptr)[i * 8] ^= (long)rand; //runtime error!!
  43.             }
  44. #endif
  45.         }
  46.         finally {
  47.             ptr = null;
  48.         }
  49. #if Late_
  50.         //Output
  51.         File.WriteAllBytes("qArr.dta", buf);
  52. #endif
  53.     }
  54. }

  hôm sau nói tiếp
  ...
  ..
  .

 9. #79
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  đúng sai là trù tượng, đúng đó sai đó

  Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình bằng hình thức cảnh cáo, vì các vi phạm trong đó có việc ký ban hành nghị quyết đồng ý cho Ngân hàng Xây dựng vay đặc biệt với lãi suất 0% và không có tài sản bảo đảm.
  https://tuoitre.vn/bo-chinh-tri-ky-luat-canh-cao-ong-nguyen-van-binh-20190806231613543.htm

  năm 5 chước: Mua ngân hàng 0 đồng và quyền lợi của người góp vốn  https://tinnhanhchungkhoan.vn/mua-ngan-hang-0-dong-va-quyen-loi-cua-nguoi-gop-von-post122879.html
  ...
  ..
  .

 10. #80
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,830

  Có nhiều cách giải cho bài toán này, vd:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t367719::chuyen-chuoi-thanh-so.cpp

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. //csc /nologo TaySonCs.cs
  3.  
  4. namespace TaySon{
  5.     class Program{
  6.         //enum dg: int{A = 0, G = 1, N = 2, O = 3, Q = 4, R = 5, S = 6, T = 7, U = 8, Y = 9}
  7.         const int A = 0, G = 1, N = 2, O = 3, Q = 4, R = 5, S = 6, T = 7, U = 8, Y = 9;
  8.  
  9.         static int  Quang(int[] p){
  10.             return 10000 * p[Q] +
  11.                     1000 * p[U] +
  12.                      100 * p[A] +
  13.                       10 * p[N] +
  14.                            p[G];  
  15.         }
  16.         static int  Trung(int[] p){
  17.             return 10000 * p[T] +
  18.                     1000 * p[R] +
  19.                      100 * p[U] +
  20.                       10 * p[N] +
  21.                            p[G];
  22.         }
  23.         static int TaySon(int[] p){
  24.             return 100000 * p[T] +
  25.                     10000 * p[A] +
  26.                      1000 * p[Y] +
  27.                       100 * p[S] +
  28.                        10 * p[O] +
  29.                             p[N];
  30.         }
  31.         //# ABC .. YZ ==> ZY .. CBA
  32.         static void daoNguoc(int[] arr, int ofs, int len){
  33.             int i = ofs, n = (len + ofs - 1);
  34.             while ( i < n){
  35.                int tmp = arr[i];
  36.                arr[i] = arr[n];
  37.                arr[n] = tmp;
  38.                i++; n--;
  39.             }
  40.         }
  41.         static bool hoanVi(int[] arr){
  42.             int k = -1, n = arr.Length;
  43.             for (int i = 1; i < n; i++)
  44.                 if (arr[i - 1] < arr[i]) k = i - 1;
  45.             if (k == -1){
  46.                 for (int i = 0; i < n; i++) arr[i] = i;
  47.                 return false; //# Done
  48.             }
  49.             //# Next
  50.             int j = k + 1;
  51.             for (int i = j; i < n; i++)
  52.                 if (arr[k] < arr[i]) j = i;
  53.             //# swap
  54.             int t = arr[k]; arr[k] = arr[j]; arr[j] = t;
  55.            
  56.             daoNguoc(arr, k + 1, n - (k + 1));
  57.             return true;
  58.         }
  59.  
  60.         static void Main(){
  61.             string digits = "AGNOQRSTUY"; //set of "QUANG" + "TRUNG" + "TAYSON"
  62.             Console.WriteLine("\tInput:\n  QUANG + TRUNG = TAYSON\n");
  63.             //
  64.             int[] p = new int[] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
  65.             int k = 0;
  66.             do {
  67.                 k++;
  68.                 if (p[Q] != 0 && p[T] != 0){ //# Giảm tính toán : 2 * 9!
  69.                     int x = Quang(p), y = Trung(p), z = TaySon(p);
  70.                     if( x + y == z){
  71.                         Console.WriteLine("\tOutput:\n  {0} + {1} = {2}", x, y, z);
  72.                         Console.Write("\n\tWith:");
  73.                         for (int i = 0; i < 10; i++) Console.Write("\n  {0} = {1}", digits[i], p[i]);
  74.                     }
  75.                 }
  76.             }
  77.             while (hoanVi(p));
  78.            
  79.             Console.WriteLine("\n  =============\n  Dem = {0}", k);
  80.             Console.Write("\nDone, bye"); //Console.ReadLine();
  81.         }
  82.     }
  83. }

  Đây không phải là các giải mới, cũng không tìm cách tối ưu, hay chứng minh nó đúng. Đây chỉ đơn thuần dịch lại, không sử dụng hàm lập sẵn (std::next_permutation), nhằm sử dụng cho ngôn ngữ không có hỗ trợ
  Code:
      Input:
   QUANG + TRUNG = TAYSON
  
      Output:
   92084 + 15284 = 107368
  
      With:
   A = 0
   G = 4
   N = 8
   O = 6
   Q = 9
   R = 5
   S = 3
   T = 1
   U = 2
   Y = 7
   =============
   Dem = 3628800
  
  Done, bye
  ...
  ..
  .

Trang 8 trên tổng số 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn