Câu đơn hay ghép trong đề văn lớp 10? Chuyên gia ngôn ngữ cũng tranh cãi tóe lửa

Đề thi ngữ văn lớp 10 ở Bình Thuận yêu cầu thí sinh chỉ ra câu đơn hay câu ghép không chỉ gây ra tranh cãi 'nảy lửa' giữa các phụ huynh, giáo viên, mà ngay cả các chuyên gia ngôn ngữ cũng có những ý kiến khác nhau.


https://thanhnien.vn/giao-duc/cau-don-hay-ghep-trong-de-van-lop-10-chuyen-gia-ngon-ngu-cung-tranh-cai-nay-lua-1104101.html