Vì sợ lộ ra tên thật sẽ bị mất danh dự, nên khi làm việc với gia đình nạn nhân và ban quản lý chung cư, ông Nguyễn Hữu Linh đã khai tên của mình là Nguyễn Văn Hưng, ngụ tại Quảng Nam.

https://tuoitre.vn/ong-nguyen-huu-linh-khai-ten-gia-vi-lo-mat-danh-du-20190601020746111.htm