Nó chưa hẳn là đúng, đây là một ví dụ cụ thể:Các chức năng được đưa vào trong thư viện (Lib và DLL): thiết lập môi trường nhập xuất cho tiếng Việt quốc ngữ tương đối hoàn chỉnh.
...
..
.