Trang 2 trên tổng số 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Từ 11 tới 15 trên tổng số 15 kết quả

Đề tài: Nhập xuất tiếng Việt trong Console (cmd.exe)

 1. #11
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,951

  Mặc định Nhập xuất tiếng Việt trong Console (cmd.exe)

  Bằng mắt người, tôi không phân biệt được chuỗi, nó encode bằng loại nào: MCS/UCS/UTF,  còn bạn thì sao?

 2. #12
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,951

  Xác định được giúp tránh được kết quả khác mong đợi

  C Code:
  1. //cl.exe /nologo /EHsc /MDd wStr.cpp
  2.  
  3. #include <fcntl.h> //_O_xTEXT
  4. #include <io.h>    //_setmode
  5. #include <stdio.h>  
  6.  
  7. int main( ){  
  8.     int result = _setmode(_fileno(stdout), _O_WTEXT); //_O_WTEXT
  9.     if (result == -1) perror( "Cannot set mode" );
  10.  
  11.     wprintf(L"Tiếng Việt cho i tờ.\n"); //UTF-8
  12.  
  13.     return 0;  
  14. }


 3. #13
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,951

  C Code:
  1. //cl.exe /nologo /EHsc /MDd wStr2.cpp
  2.  
  3. #include <fcntl.h> //_O_xTEXT
  4. #include <io.h>    //_setmode
  5. #include <stdio.h>  
  6.  
  7. int main( ){  
  8.     int result = _setmode(_fileno(stdout), _O_WTEXT);
  9.     if (result == -1) perror( "Cannot set mode" );
  10.  
  11.     wprintf(L"Tiếng Việt cho i tờ.\n"); //UCS-2 LE
  12.  
  13.     return 0;  
  14. }

 4. #14
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  444

 5. #15
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,951

  Có nhiều bài viết để xem thêm

  C Code:
  1. //cl.exe /nologo /W3 /MDd user32.lib wStr.cpp
  2.  
  3. //#include <fcntl.h> //_O_xTEXT
  4. #include <io.h>    //_setmode
  5. #include <stdio.h>  
  6. #include <Windows.h>  
  7.  
  8. int main( ){  
  9.     int result = _setmode(1, 0x10000); //_fileno(stdout) and _O_WTEXT
  10.     if (result == -1) perror( "Cannot set mode" );
  11.  
  12.     wchar_t *sMsg = L"Tiếng Việt cho i tờ.\n"; //Encoding UTF/UCS ...
  13.     //Console
  14.     wprintf(sMsg);
  15.     //GUI
  16.     MessageBoxW(0, sMsg, L"Nhập xuất tiếng Việt trong C..", 0);
  17.  
  18.     return 0;  
  19. }
  encoding có ảnh hưởng đến việc hiện thị khi chạy

  bài còn, bài mất, lẽ thường - làm chi còn mãi, sống mãi

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn