Cử nhân giấu bằng đại học, đi lao động phổ thông

https://thanhnien.vn/giao-duc/cu-nhan-giau-bang-dai-hoc-di-lao-dong-pho-thong-1080364.html