viết code mẫu cũng cần có trường phái nữa sao, chủ thớt phải tự bỏ nó vào 1 cái hàm nào đó 10 dòng thôi chứ, ai để ở cái main mà lo scope này scope nọ, khổ, sao ko bắt bẻ chuỗi tầm bậy ko có input luôn