Mọi người ơi cho em hỏi khi gặp lỗi trong khi chạy chương trình trên visual studio ấy ạ,thường thì mình sẽ dựa vào phần thông báo lỗi để sửa. Còn nhiều lúc nó hiện ra những trang khác trong trang ấy có những dòng lệnh hay dòng code gì đó ạ ( nhằm lúc rất rất nhiều dòng luôn ạ), thì những trang ấy thường là gì ạ? Và làm sao để đọc hiểu những trang ấy ạ? (Em muốn hỏi cách đọc hiểu những trang ấy chứ không phải cách để tìm lỗi trong chương trình ạ!!!). Em xin cảm ơn nhiều ạ!