mọi người có ai biết cách ghép nhiều mảng thành một mảng thì chỉ mình với mình đang bị vướng chỗ này