Xin chào các bạn,
Cây nhà lá vườn mình có tập tành viết 1 ứng dụng nhỏ cho phép chép dữ liệu dạng bảng vào sẽ cho ra đồ thị.
Nếu ai rành phân tích thì sẽ thấy nó rất giống mấy phần mềm nước ngoài giá cũng mắc mắc.

Trên phần mềm đó còn nhiều tính năng hay nữa để các bạn nghiên cứu thêm

Cài đặt:
Cài đặt

Vài hình ảnh


Video hướng dẫn
[YOUTUBE]https://youtu.be/Tt6adKNIJiE[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]https://youtu.be/FfYBE8t7yWE[/YOUTUBE]