Bản tình ca đẫm nước mắt Thái ‘Giữ lại tình yêu

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		giữ lại tình yêu.png
Lần xem:	0
Size:		33.4 KB
ID:		60223

Biết rõ
Là anh không nên yêu em
Thêm chút nào nữa
Anh hiểu
Là tình yêu của chúng ta đã kết thúc từ lâu
Anh có lẽ không hiểu
Kéo em lại và ôm lấy em, dù dễ nhưng anh vẫn không thể
Nhưng điều cuối cùng anh muốn em biết, điều duy nhất mà anh cần
Hãy giữ lại tình yêu của anh trong tim em
Anh vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu lại
Hãy giữ tình yêu của anh nguyên vẹn nhé, được không em
Dù là bây giờ em sẽ yêu ai
Hãy giữ lại tình yêu trong anh trong tim lại trước nhá
Anh vẫn chưa sẵn sàng để mang nó về
Và nếu ngày mai con tim em mệt mỏi
Làm ơn hãy nhận ra rằng em vẫn có anh
Ở nơi đây, nguyên ven trong tim anh…..