Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Insert dữ liệu vào database dùng ajax gọi php không hoạt động

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Internet
  Bài viết
  33

  Mặc định Insert dữ liệu vào database dùng ajax gọi php không hoạt động

  đây là code người ta làm nhưng không chạy được. các bác xem sai chỗ nào giúp.

  trang index.php


  Code:
  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Insert Data in PHP using jQuery AJAX without Page Refresh</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
    <script
     src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.js" integrity="sha256-iT6Q9iMJYuQiMWNd9lDyBUStIq/8PuOW33aOqmvFpqI=" crossorigin="anonymous"></script>
  	 
  	 <script type="text/javascript">
  
   function insertData() {
    var student_name=$("#student_name").val();
    var student_roll_no=$("#student_roll_no").val();
    var student_class=$("#student_class").val();
  
  
  // AJAX code to send data to php file.
  
  		$.ajax({
  					method: "POST",// phuong th?c d? li?u du?c truy?n di
  					url: "insert-data.php",// g?i d?n file server show_data.php d? x? lý
  					data: {student_name:student_name,student_roll_no:student_roll_no,student_class:student_class},
  					dataType: "JSON",
  					success : function(response){//k?t qu? tr? v? t? server n?u g?i thành công
  						console.log(response);
  					}
  				});
  }
  
   </script>
  	 
   </head>
   <body>
  
  
    <div id="login-overlay" class="modal-dialog">
     <div class="modal-content">
       <div class="modal-header">
          <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Insert Data in PHP using jQuery AJAX</h4>
       </div>
       <div class="modal-body">
         <div class="row">
           <div class="col-xs-12">
             <div class="well">
               <form id="loginForm" method="" action="" novalidate="novalidate">
                 <div class="form-group">
                   <label for="student_name" class="control-label">Enter Name</label>
                   <input type="text" class="form-control" id="student_name" name="student_name" value="" required="" title="Please enter you Name" placeholder="">
                   <span class="help-block"></span>
                 </div>
                 <div class="form-group">
                   <label for="student_roll_no" class="control-label">Enter Roll No</label>
                   <input type="text" class="form-control" id="student_roll_no" name="student_roll_no" value="" required="" title="Please enter your Roll No">
                   <span class="help-block"></span>
                 </div>
                 <div class="form-group">
                   <label for="student_class" class="control-label">Enter Class</label>
                   <input type="text" class="form-control" id="student_class" name="student_class" value="" required="" title="Please enter your Class">
                   <span class="help-block"></span>
                 </div>
  
  
                 <button type="button" class="btn btn-success btn-block" name="insert-data" id="insert-data" onclick="insertData()">Insert Data</button>
                 <br>
                <p id="message"></p>
               </form>
             </div>
           </div>
  
         </div>
       </div>
     </div>
   </div>
  
  </body>
  
  
  </html>

  trang insert-data.php  Code:
  <?php
  
  /*
  Developer: Ehtesham Mehmood
  Site:   PHPCodify.com
  Script:  Insert Data in PHP using jQuery AJAX without Page Refresh
  File:   Insert-Data.php
  */
  include('db.php');
  $student_name=$_POST['student_name'];
  $student_roll_no=$_POST['student_roll_no'];
  $student_class=$_POST['student_class'];
  
  $stmt = $DBcon->prepare("INSERT INTO student(student_name,student_roll_no,student_class) VALUES(:student_name, :student_roll_no,:student_class)");
  
  $stmt->bindparam(':student_name', $student_name);
  $stmt->bindparam(':student_roll_no', $student_roll_no);
  $stmt->bindparam(':student_class', $student_class);
  if($stmt->execute())
  {
   $res="Data Inserted Successfully:";
   echo json_encode($res);
  }
  else {
   $error="Not Inserted,Some Probelm occur.";
   echo json_encode($error);
  }
  
  
  
   ?>
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Internet
  Bài viết
  33

  Mình có đính kèm source. không ai có thể trả lời à

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Internet
  Bài viết
  33

  Sau nhiều ngày nghiên cứu thì tôi mới hiểu là code trả sai chỗ nào cả mà chẳng qua là mình không hiểu cách hoạt động của ajax.
  Nhờ BQT xóa đề tài này dùm

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn