Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: try catch C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2017
  Bài viết
  6

  Mặc định try catch C#

  cho e hỏi làm thế nào để bắt lỗi khi người dùng ấn enter bỏ qua nhập dữ liệu ạ...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,801

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tungdz Xem bài viết
  cho e hỏi làm thế nào để bắt lỗi khi người dùng ấn enter bỏ qua nhập dữ liệu ạ...
  Bạn có thể đề mô đoạn cốt nhập xuất mà người dùng ấn enter bỏ qua nhập dữ liệu được không ?!

  Bắt lỗi, thế nào gọi là bắt lỗi? Nó có thể hiểu là đổ lỗi cho người dùng được không?

  Visual C# Code:
  1.     try{
  2.         //các lệnh có khả năng gây ra lỗi (ngoại lệ - Exception)
  3.     }
  4.     catch(...){
  5.         //xử lý, đón bắt các ngoại lệ xảy ra
  6.     }

  ...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2017
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Monre Xem bài viết
  Bạn có thể đề mô đoạn cốt nhập xuất mà người dùng ấn enter bỏ qua nhập dữ liệu được không ?!

  Bắt lỗi, thế nào gọi là bắt lỗi? Nó có thể hiểu là đổ lỗi cho người dùng được không?

  Visual C# Code:
  1.     try{
  2.         //các lệnh có khả năng gây ra lỗi (ngoại lệ - Exception)
  3.     }
  4.     catch(...){
  5.         //xử lý, đón bắt các ngoại lệ xảy ra
  6.     }

  ...
  --------------------------------------------------------
  using System;

  namespace New_folder__4_
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  hocsinh hs = new hocsinh();
  hs.nhap();
  hs.xuat();
  }
  }
  class hocsinh
  {
  public string ten;
  public int mahocsinh;
  public void nhap()
  {
  Console.Write("nhap ten hs:");
  ten = Console.ReadLine();
  while (true)
  {
  try
  {
  Console.Write("nhap ma hoc sinh: ");
  mahocsinh = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  break;
  }
  catch (System.Exception)
  {
  Console.WriteLine("ban hay nhap so!");
  }
  }
  }
  public void xuat()
  {
  Console.WriteLine("ten hoc sinh || ma hoc sinh");
  Console.Write("{0} || {1} ", ten, mahocsinh);
  }
  }

  }
  ý là chỗ nhập tên ấy.nếu họ bỏ trống thì mình y cầu nhập lại hoặc tự động khi in ra sẽ là noname ạ

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,801

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2.  
  3. class Program{
  4.     static void Main(){
  5.         hocsinh hs = new hocsinh();
  6.         do{
  7.             hs.nhap();
  8.         } while(hs.ten == ""); //Nhập cho tới khi tên != ""
  9.        
  10.         hs.xuat();
  11.     }
  12. }
  13. class hocsinh{
  14.     public string ten;
  15.     public int mahocsinh;
  16.  
  17.     public void nhap(){
  18.         Console.Write("nhap ten hs:");
  19.         ten = Console.ReadLine();
  20.         //
  21.         if(ten == "") return;
  22.         //
  23.         while (true){
  24.             try{
  25.                 Console.Write("nhap ma hoc sinh: ");
  26.                 mahocsinh = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  27.                 break;
  28.             }
  29.             catch (System.Exception){
  30.                 Console.WriteLine("ban hay nhap so!");
  31.             }
  32.         }
  33.     }
  34.     public void xuat(){
  35.         Console.WriteLine("ten hoc sinh || ma hoc sinh");
  36.         Console.Write("{0} || {1} ", ten, mahocsinh);
  37.     }
  38. }

  ...

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn