Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Chuyển code từ C# sang Java

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2017
  Bài viết
  5

  Mặc định Chuyển code từ C# sang Java

  Chào mọi người mình là một người mới trong lập trình Android và mình cũng không rành về mã hóa bảo mật nữa. hiện mình có 1 đoạn code sau muốn chuyển từ C# sang Java Android mong mọi người chuyển hộ mình, mình xin cảm ơn.
  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  using System.Security.Cryptography;
  using System.Configuration;
  
  namespace EnCryptDecrypt
  {
    public class CryptorEngine
    {    
      public static string Encrypt(string toEncrypt, bool useHashing)
      {
        try
        {
          byte[] keyArray;
          byte[] toEncryptArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(toEncrypt);
  
          System.Configuration.AppSettingsReader settingsReader = new AppSettingsReader();        
          string key = "Xuanduc";        
          if (useHashing)
          {
            MD5CryptoServiceProvider hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider();
            keyArray = hashmd5.ComputeHash(UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key));
            hashmd5.Clear();
          }
          else
            keyArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key);
          TripleDESCryptoServiceProvider tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider();
          tdes.Key = keyArray;
          tdes.Mode = CipherMode.ECB;
          tdes.Padding = PaddingMode.PKCS7;
  
          ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateEncryptor();
          byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length);
          tdes.Clear();
          return Convert.ToBase64String(resultArray, 0, resultArray.Length);
        }
        catch
        {
          return "";
        }
      } 
      public static string Decrypt(string cipherString, bool useHashing)
      {
        try
        {
          byte[] keyArray;
          byte[] toEncryptArray = Convert.FromBase64String(cipherString);
  
          System.Configuration.AppSettingsReader settingsReader = new AppSettingsReader();        
          string key = "Xuanduc"; 
  
          if (useHashing)
          {
            MD5CryptoServiceProvider hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider();
            keyArray = hashmd5.ComputeHash(UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key));
            hashmd5.Clear();
          }
          else
            keyArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key);
  
          TripleDESCryptoServiceProvider tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider();
          tdes.Key = keyArray;
          tdes.Mode = CipherMode.ECB;
          tdes.Padding = PaddingMode.PKCS7;
  
          ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateDecryptor();
          byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length);
  
          tdes.Clear();
          return UTF8Encoding.UTF8.GetString(resultArray);
        }
        catch
        {
          return "";
        }
      }
    }
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi XuanducTQ1994 : 15-01-2018 lúc 10:27 AM. Lý do: Cập nhật thông tin

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  Tôi không có thiết bị và chưa cần tới nó. Khi nào hội đủ điều kiện thì cũng thử cho biết.
  Ai biết, làm được thì thông báo kết quả.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn