26/06/2018 12:10 GMT+7
TTO - trong 3 tháng, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến 18 cú bốc hơi tỉ đô, trong đó 12 phiên bốc hơi hơn 3 tỉ USD, đã "đốt" hơn 30 tỉ USD vốn hóa.


https://tuoitre.vn/18-cu-boc-hoi-dot-hon-30-ti-usd-tren-thi-truong-chung-khoan-20180626114102815.htm