Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi NguNhuheo Xem bài viết
Thì muốn vậy thì vậy đi. Cứ chỗ nào có từ Cơ Sở là có quyền nhét cầu đừng vào.
Mình ỷ giỏi cả vú lấp miệng em dạy học trò ngôn ngữ kiểu đó cũng chẳng ai cãi nổi.
Ai :
- tôi dạy,
- bác dạy?
cứ đàng hoàng mà nói, đừng hồ đồ như thế.