ai có các bài tập hay từ cơ bản đến nâng cao về chuỗi, mảng chuỗi 2 chiều, mảng 2 chiều từ cơ bản đến nâng cao có tư duy. phần cơ bản có lý thuyết và các ví dụ minh họa để mình hiểu rõ. Mọi người nén thành 1 file sau up lên giùm mình được không, mình muốn thành thạo trong mấy đề tài trên. Mình cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ của các bạn.